Yeniliklerimizi
hayata
geçirebilmek
ve sizlere
daha iyi
hizmet
verebilmek
için,
2014 Eylül'e
kadar
angorian.com'un
etkinliğine
ara verdik.

Yeni
sitemiz,
yeni
hizmetlerimiz
ve rakipsiz
içeriğimizle,
Eylül'de
yeniden
birlikte
olacağız.

Sizlere
dolu dolu,
renkli,
mutlu
bir yaz
dileriz.